Vi har två kontor i Stockholm; ett i Alby, och ett på Södermalm, samt öppnar snart en rättvisebyrå i Haninge, som tacklar frågor av allmän rättvisekaraktär. Nedan finner du kontaktuppgifter och adress till våra verksamheter.

Alby

Telefontid samt besöksbokning måndag till torsdag kl. 10.00-16.00, fredag kl. 10.00-15.00
Epost: syd@adb-stockholm.org
Telefon: 08-643 09 88

Södermalm

Telefontid samt besöksbokning måndag till fredag kl. 09.00-17.00
Epost: syd@adb-stockholm.org
Telefon: 08-643 09 88