Om du bor i Stockholm eller i närheten av Stockholm är du välkommen att kontakta oss. Om du bor någon annanstans i Sverige kan du kontakta någon av de andra Antidiskrimineringsbyråeerna.

Region Mitt

Örebro Rättighetscenter mot diskriminering
Slottsgatan 13 A
703 61 Örebro
Tfn: 019-18 40 18
E-post: info@rattighetscenter.se
www.rattighetscenter.se/wordpress/
Facebook: Örebro Rättighetscenter

Rättighetscentrum Dalarna
Gruvgatan 53
79161 Falun
Tfn: 070-497 78 04
Epost:rattighetscentrum.dalarna@sensus.se
https://rattighetscentrum.se/dalarna/

Diskrimineringsbyrån Humanitas
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna
Tfn: 016 – 13 23 25
E-post: info@humanitas.se
www.humanitas.se
Facebook: Diskrimineringsbyrån Humanitas

Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Postadress: Första Magasinsgatan 5, 2 tr
803 10 Gävle
Kontorstelefon: 070-578 31 27
Epost: gavleborg@diskriminering.org
diskriminering.org

Byrån mot diskriminering i Östergötland Norrköping: Torsgränd 15, 603 63 Norrköping. Linköping: Medbogarkontoret i Skäggetorp.
E-post: info@diskriminering.se
Tfn: 011 – 10 71 31
www.diskriminering.se/

Agera Värmland
Säterivägen 7,
653 41 Karlstad
Tfn: 070-788 59 31
E-post: diskriminering@bfciv.se
www.ageravarmland.se

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU)
Västra Ågatan
753 09 Uppsala
018-661950 (växel)
www.antidiskrimineringuppsala.se

Civil Rights Defenders E-post: defendersradgivning@civilrightsdefenders.org crd.org/sv/2019/07/05/individuell-radgivning/ Telefon: +46 73-403 80 20 Telefontider är tisdagar kl. 13.30–17.00 och torsdagar kl. 09.30–12.00.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr
Torkel Knutssonsgatan 39, 11849 Stockholm
E-post: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se
Telefon: +46 720835424
www.antidiskrimineringstockholm.se/

Region Väst

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Föreningsgatan 16
461 30 Trollhättan
Tfn: 0520-834 53
E-post:integrationsforum@telia.com
wwww.integrationsforum-adb.se/

Göteborg Rättighetscenter
Första Långgatan 30
413 27 Göteborg
Tfn: 031-788 44 20
E-post: info@gbgrc.se
www.gbgrc.se
Facebook: Uppstart Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Region Nord

Rättighetscentrum i Västerbotten
Sensus studieförbund
V:a Kyrkogatan 1
903 29 Umeå
Tfn: 090-14 37 66
E-post: rattighetscentrum.vasterbotten@sensus.se
www.rattighetscentrum.se
Huvudman:Sensus studieförund

Rättighetscentrum Norrbotten
Sensus studieförbund
Sandviks gatan  35
97232 Luleå
Tfn: 0920-25 99 80, -25 99 81
E-post: rattighetscentrum.norrbotten@sensus.se www.rattighetscentrum.se/norrbotten
Huvudman: Sensus studieförbund


Huvudman: Sensus studieförbund

Region Syd

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Planteringsvägen 36
252 29  Helsingborg
Tfn: 042-28 48 45
E-post: info@adbnorraskane.se
www.adbnorraskane.se

Antidiskrimineringsbyrån Sydost
Nygatan 30, Plan 1, FSO Resurscenters lokaler
392 34 Kalmar
Tfn: 0480-262 20
Mobil: 0766-275027
E-post: info@adbsydost.se
www.adbsydost.se
Facebook: Adb Kalmar

Malmö mot diskriminering
Carl Gustafs väg 42
214 21 Malmö
E-post: info@malmomotdiskriminering.se
www.malmomotdiskriminering.se
Facebook: Malmö mot diskriminering

Om du upplever diskriminering på din arbetsplats och är medlem i ett fackförbund så ska du i första hand vända dig dit. Vi kan även finnas med som resurs i ärendet, du är därför välkommen att anmäla till oss också.

Diskrimineringsombudsmannen

Barn och elev-ombudet

Skolinspektionen

Kontakta oss