Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR*) att gälla. Vi värnar om din integritet och om att dina personuppgifter ska hanteras på ett tryggt sätt i enlighet med gällande bestämmelser. I vår hantering av dina personuppgifter utgår vi därför utifrån kraven i GDPR och de kompletterande svenska bestämmelserna**.

Här kan du läsa mer om hur SIOS hanterar personuppgifter. 

*Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). 

**Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Kontakta oss