“Kunskap är nyckeln till ett samhälle utan diskriminering”

En av Antidiskrimineringsyrån Stockholm Syd:s uppgifter är att informera och utbilda medborgare om diskriminering. Därför erbjuder vi föreläsningar om mänskliga rättigheter, skyldigheter och om hur vi ska arbeta förebyggande såväl som med åtgärder för att minska diskriminering i skolor och på arbetsplatser.

Det är viktigt att du som är exempelvis arbetsgivare eller högskolerepresentant har god kännedom om vilka skyldigheter diskrimineringslagen medför dig och din arbetsplats/skola. Det är även viktigt att du som arbetstagare eller elev vet vilka rättigheter du har rätt till.

Vill du veta mer om detta eller boka en föreläsning för din skola eller arbetsplats kan du vända dig till oss så bemöter vi era behov på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss