Antidiskrimineringsbyrån
Stockholm Syd

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning,
stöd och information

Till oss kan du vända dig om du vill ha råd, stöd eller information om ett diskrimineringsärende. Vi hjälper dig göra en anmälan, förklarar dina rättigheter/skyldigheter och diskuterar dina möjligheter, eller hänvisar dig till rätt instans.

Kontakta oss

I samarbete med:

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss